Savage Garden Refill Hand Wash

Iba online
€19,90 –20 %
1112230 SavageGardenRefillHandWashPRO
€19,90 –20 % €15,90

náplň do mydla na ruky, 600 ml 

Detailné informácie

Podrobný popis

 
Private Collection

ŽALÚZIA GERÁNIUM
Šalviový olej má stimulačné a regeneračné účinky.

POUŽITIE
Umiestnite fľašu na umývanie rúk do umývadla a vyberte pumpičku. Nakloňte otvorenú plniacu fľašu smerom nadol a naplňte prázdnu fľašu.

Toto praktické balenie Savage Garden je vyrobené z recyklovaných a recyklovateľných materiálov a má objem 600 ml, takže si môžete fľašu na umývanie rúk naplniť dvakrát! 1. Odstráňte pumpičku z pôvodnej fľaše. 2. Nakloňte otvorenú plniacu fľašu smerom nadol, aby ste naplnili prázdnu fľašu na umývanie rúk. 3. Otočte pumpičku späť na fľašu. Zatvorte odklápací uzáver a náplň uložte, ak vám ešte zostal výrobok, pretože ju môžete použiť dvakrát. Keď náplňovú fľašu vyprázdnite, môžete ju ľahko recyklovať.

NEBEZPEČENSTVO. Obsahuje eukalyptol, cis-4-terc-butylcyklohexylacetát, geranyl acetát, linalyl acetát, nerol, tetrametyl acetylhydronaftalény, tetrahydrolinalool. "(E)-2-metoxy-4-(prop-1-enyl)fenol, eukalyptol, cis-4-terc-butylcyklohexylacetát, geranyl acetát, linalyl acetát, nerol, tetrametyl acetylhydronaftalény, tetrahydrolinalool. Vysoko horľavá kvapalina a pary. Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. V prípade potreby lekárskej pomoci majte po ruke obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Zákaz fajčenia. V PRÍPADE KONTAKTU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody/mydla. V PRÍPADE KONTAKTU S OČAMI: Niekoľko minút jemne oplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú prítomné a dajú sa ľahko odstrániť. Pokračujte v oplachovaní. Odneste obsah/obal na zberné miesto nebezpečného odpadu. Zabráňte kontaktu vône s nábytkom, kožou alebo drevenými povrchmi. V prípade rozliatia ihneď utrite.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: