Ako môžete pomôcť chrániť planétu kupovaním náhradných náplní

Za každú náplň, ktorú si kúpite, zasadíme, ochránime alebo obnovíme jeden strom.

Existuje mnoho dôvodov, prečo sú stromy životne dôležité pre našu existenciu - od poskytovania kyslíka, ktorý dýchame, až po prevenciu erózie pôdy. Ich prirodzená schopnosť absorbovať CO2 zo vzduchu a nahrádzať ho kyslíkom z nich robí kľúčového hráča v našom boji proti zmene klímy. A hoci nemožno poprieť, že musíme drasticky znížiť emisie CO2, výskum ukázal, že prirodzené klimatické riešenia, ako je zalesňovanie a ochrana pôvodných lesov, by mohli absorbovať 11 až 15 miliárd ton CO2 ročne. To je 30 % toho, čo je potrebné na udržanie globálnych teplôt výrazne pod hranicou 1,5 stupňa Celzia stanovenou v Parížskej klimatickej dohode.

Tak sme sa vydali na misiu v Rituals. K dnešnému dňu svet stratil tretinu lesného porastu, čo zodpovedá dvojnásobku rozlohy Spojených štátov. Hoci klimatické zmeny prebiehajú okolo nás rýchlejšie, ako sa predpokladalo, stále máme čas zmeniť smer, ak budeme všetci konať spoločne. Preto sme sa minulý rok zaviazali, že za každú predanú náplň počas roka zasadíme, zachránime alebo obnovíme jeden strom. Stanovili sme si cieľ postarať sa o 5 miliónov stromov a v januári tohto roku sme s hrdosťou oznámili, že sme ho dosiahli! Ale nezastavíme sa pri tom. V roku 2023 budeme pokračovať vo vysádzaní, ochrane alebo obnove jedného stromu za každú predanú náplň.

 

PREČO VYSÁDZAŤ, CHRÁNIŤ A OBNOVOVAŤ STROMY?

Svet určite potrebuje viac stromov. Prirodzenou reakciou by bolo vysadiť viac stromov, čo je určite potrebné (a my to robíme!), ale výskum ukázal, že ochrana a obnova starších stromov v existujúcich prirodzených lesoch môže mať väčší vplyv na absorpciu CO2 ako jednoduchá výsadba nových stromov. Jeden aker dospelých stromov absorbuje za jeden rok rovnaké množstvo uhlíka, aké vyprodukuje auto, ktoré prejde 26 000 míľ, čo je takmer obvod Zeme. V čom je problém? Stále sa rúbu. Hoci existujú zákony o množstve dreva, ktoré sa môže vyťažiť, kúpiť a predať, vysoký dopyt po výrobkoch z dreva spôsobil, že nelegálna ťažba sa stala celosvetovým problémom. Program OSN pre životné prostredie uvádza, že tvorí 10 až 30 % celosvetového obchodu s drevom. Je to tragédia nielen pre ekosystémy, ktoré tieto stromy podporujú, ale aj pre širšie životné prostredie. Pri výrube stromu dochádza k obrovskému uvoľneniu oxidu uhličitého, ktorý je v ňom uložený. V skutočnosti je odlesňovanie zodpovedné za 11 % všetkých globálnych emisií skleníkových plynov.

Ako teda nákup náplní pomôže chrániť a obnovovať tieto lokality? Na ochranu lesov naši partneri používajú satelitné monitory na sledovanie odlesnených oblastí. Tieto informácie sa potom používajú na ochranu lesov a boj proti nelegálnej ťažbe dreva. Na obnovu týchto oblastí sa na znehodnotených miestach vysádzajú stromy, ktoré zlepšujú pôdu a pomáhajú prirodzene obnovovať vegetáciu.

Hoci podporujeme projekty po celom svete, od Kene (s ClimatePartner) po Indiu (s EARTHDAY.ORG™ The Canopy Project), zameriavame sa na jeden konkrétny druh stromu, ktorý zohráva obrovskú úlohu pri podpore životného prostredia: mangrovové porasty.

 

SILNÉ MANGROVY

Tieto nádherné porasty poskytujú dôležitú ochranu obciam žijúcim v ich blízkosti a pomáhajú predchádzať záplavám, najmä počas búrok. Mangrovy sa vyskytujú v tropických a subtropických oblastiach a sú jedným z mála typov vegetácie, ktoré môžu rásť v slanej vode, čím vytvárajú jedinečné lesy pozdĺž morských pobreží, brehov a riek. Sú tiež domovom mnohých druhov rýb, ktoré poskytujú potravu a príjem miestnemu obyvateľstvu. Z hľadiska klimatických zmien je veľmi dôležité, že mangrovové porasty sú jedným z najefektívnejších pohlcovačov uhlíka, ktorý dokáže absorbovať viac uhlíka, ako uvoľní. Pokrývajú len 0,1 % povrchu planéty, ale na jeden hektár ukladajú až desaťkrát viac uhlíka ako suchozemské lesy.

Podobne ako mnoho iných druhov však aj mangrovové porasty ubúdajú. V dôsledku poveternostných udalostí súvisiacich so zmenou klímy a stúpajúcou hladinou morí mangrovové lesy výrazne poklesli a rybolov sa znížil o 75 %, čo v mnohých oblastiach vedie k chudobe.

Preto sme sa zaviazali podporovať ich - a ďalšie druhy na celom svete - prostredníctvom nášho záväzku zasadiť, chrániť alebo obnoviť strom za každú náplň, ktorú si kúpite. Náš rozsiahly sortiment náplní zahŕňa všetko od starostlivosti o pleť a telo až po bytové vône a príslušenstvo do auta. A stále pracujeme na tom, aby sme pridávali ďalšie. Tieto náplne sú nielen šetrnejšie k životnému prostrediu, ale každá z nich pomáha udržiavať naše lesy zdravé a podporuje komunity na celom svete. Pripojíte sa k našej misii kúpou náplne?